Ansvarsfraskrivelse

Vi rådgiver efter bedste evne

Jurastuderende som rådgivere

Ved henvendelse til Lejerens Frie Retshjælp er det vigtigt at huske på, at vi ikke er uddannede advokater og derfor kan vi ikke holdes ansvarlige som professionelle eller på andet grundlag. Det er derfor vigtigt, at du læser denne ansvarsfraskrivelse igennem, inden du sender en mail eller kontakter os via kontaktformularen. 

Ved at skrive til os er du bekendt og indforstået med:

1) At den rådgivning, du modtager hos Lejerens Frie Retshjælp, ikke er af advokater, men derimod en række frivillige jura- og erhvervsjurastuderende.

2) At den rådgivning, du modtager hos Lejerens Frie Retshjælp på baggrund af pkt. 1, er ansvarsbegrænset i forhold til, at vores juridiske rådgivere, Lejerens Frie Retshjælp som forening og bestyrelsesmedlemmer ikke kan holdes ansvarlige for direkte eller indirekte tab, skader, skuffelser, ulemper og følgevirkninger, som skyldes anvendelse af vores rådgivning.

3) Lejerens Frie Retshjælp er ikke ansvarsforsikret eller rådgiveransvarforsikret.

4) At rådgivningen gives på baggrund af de oplysninger, som du selv kommer med, og at tilbageholdelse af oplysninger kan få indvirkning på rådgiverens svar.

5) Lejerens Frie Retshjælp har ikke rådgiveransvar, og strider forhold, der er direkte eller indirekte knyttet til tjenesteydelser forestået af Lejerens Frie Retshjælp, med almindelig god skik uanset om det kunne iagttages forudgående, eller lovgivning, bærer alene klienten ansvar herfor.

6) At vi altid gør vores bedste for at være opdateret på lov, praksis og nye afgørelser. Sker der dog en fejl, er Lejerens Frie Retshjælp ikke ansvarlig for dette, og ansvaret er alene dit.

7) Dokumenter, korrespondance og andet modtaget fra Lejerens Frie Retshjælp må ikke videresendes uden samtykke fra en juridisk rådgiver. 

Da vi er en retshjælp og har en naturlig kompetenceafgræsning, så kan vi i visse tilfælde være nødt til at henvise til andre parter.

Da Lejerens Frie Retshjælp ikke er underlagt retshjælpsordningen i Danmark (på grund af vores specialisering i kun ét retshjælp), kan der være tilfælde hvor Lejerens Frie Retshjæp modtager eksterne donationer, får støtte til administrativt arbejde eller lignende situationer.