Persondatapolitik

Lejerens Frie Retshjælps persondatabeskyttelseserklæring

Lejerens Frie Retshjælp ser persondatabeskyttelse som en essentiel egenskab i vores virke som juridiske rådgivere. Vi sætter en ære i at være tilgængelige, have den højeste form for fortrolighed og fokus på integritet, samtidig med at vi behandler, deler og opbevarer personoplysninger inden for lovens rammer og vores egne forskrifter.

Denne erklæring vil være et udtryk for hele online-persondatapolitikken for Lejerens Frie Retshjælp. Vi vil i denne erklæring gøre rede for hvilke oplysninger, vi indsamler, og hvad vi bruger disse til.

Lejerens Frie Retshjælp behandler og opbevarer personoplysninger inden for EU. Lejerens Frie Retshjælp vil til enhver tid være i stand til at dokumentere og påvise overholdelse af EU- og dansk lovgivning.

Lejerens Frie Retshjælp og www.lejerens-fr.dk opfylder og er forenelige med forordning 2016/679, som er en direkte bindende retsakt vedtaget i EU.

Lejerens Frie Retshjælps vil være, og er, ansvarlig for implementeringen af denne erklæring og gældende politik. Lejerens Frie Retshjælps vil være ansvarlig for at den daglige drift stemmer overens med vores gældende politik på området, samt være involveret og opdateret på alle spørgsmål, som relaterer sig til beskyttelse af personoplysninger, m.v.

Lejerens Frie Retshjælp skal ses som dataansvarlig og vil være beslutningsdygtig i forhold til formål og muligheder for behandling af personoplysninger, der sendes og indsamles.

Lejerens Frie Retshjælp arbejder med følgende principper

  • Indhentning og behandling af personoplysninger skal ske med største gennemsigtighed, samt med et hæderlig formål og på lovlig vis.
  • Indsamling af overstående oplysninger må kun udføres til formål, hvor formålet er prædefineret, udtrykkeligt og lovligt.
  • Indsamlingen skal begrænses til det, som er nødvendigt i forhold til det konkrete formål, som oplysningerne skal bruges til.
  • Personoplysningerne skal være rigtige og præcise.
  • Hvis ovenstående ikke passer, skal der forsøges med rimelig indsats at sikre, at disse blive opdateret, slettes eller korrigeres.
  • Oplysninger bevares hvor vi kan identificere den registrerede, og de indhentede oplysninger opbevares ikke i en form eller tid, som er længere end det nødvendige i forhold til det formål, som de er indhentet for.
  • Der skal være absolut fortrolighed og sikkerhed omkring de indhentede oplysninger
  • Personoplysninger må ikke deles med tredjeparter, undtagen hvis det er strengt nødvendigt for dem i forhold til den konkrete sag
  • Registrerede har ret til at anmode om adgang til og korrektion eller sletning af personoplysninger eller behandlingsrestriktioner eller at modsætte sig behandling såvel som retten til dataportabilitet.

Personoplysninger

Med personoplysninger skal der forstås oplysninger, som er tilknyttet til en registeret person, hvorved der kan opnås identifikation. Oplysninger kan være af direkte eller indirekte karakter, som kan identificere den registrerede, såsom navn, mail, adresse, fødselsdagsdato, m.v. Følsomme personoplysninger kan f.eks. være CPR-nummer.

Indsamling af personoplysninger

For at Lejerens Frie Retshjælp kan drive og optimere vores forening og tilhørende tjenester, kan brugere af vores ydelser blive bedt om personoplysninger. Vi indsamler primært personoplysninger som navn, adresse, e-mailadresser, hvilket gør at vi kan hjælpe vores klienter med deres rettigheder i henhold til lejeloven og omkringliggende lovgivning. Vi vil ligeledes holde vores klienter løbende opdateret pr. mail. På forhånd er vi nødt til at modtage overstående informationer, samt anden dokumentation, således at vi fra start kan bedømme og bestemme om kravet er eksisterende og berettiget. Hvis kravet er eksisterende efter vores mening, vil Lejerens Frie Retshjælp overveje forløbet herefter. Det kan indebære kontakt til udlejer på vegne af klienten samt eventuel indgivelse af sag til husleje- eller beboerklagenævn på klientens vegne. Hvis nødvendigt kan Lejerens Frie Retshjælp hjælpe med retsforfølgning. Derudover indsamler vi personoplysninger til andre formål, såsom statistik, administration og kommunikation, IT- og sikkerhedsadministration, fysisk sikkerhed, bekræftelse af ægthed og godkendelsesordninger, støttesystemer, samarbejde mellem interne projekter og organisationsmæssige grupper og aktiviteter. Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det findes nødvendigt til fastlagte, udtrykkelige og lovlige formål eller til et formål, der kræves af lovene de steder, hvor vi opererer.

Brug af personoplysninger

Vi må og vil kun bruge oplysningerne til det formål, hvortil de er indsamlet. Det samme er gældende for opbevaringsperioden, hvorfor oplysningerne vil blive slettet, når de ikke længere har et formål.

Brug af cookies

Du kan læse om vores cookiepolitik ved at trykke her.

Deling af personoplysninger

Vi deler på intet tidspunkt indhentede oplysninger med tredjeparter undtagen i de situationer, hvor en sådan deling er strengt nødvendigt for at levere vores ydelser. Indimellem engagerer vi os med andre forretningspartnere, der arbejder på Lejerens Frie Retshjælps vegne, såsom eksterne advokater, der forfølger et krav eller teknologivirksomheder, der behandler eller leverer systemer og teknologi, der forbedrer vores produkter og tjenester. Vi vil dele nødvendige oplysninger i sådanne sager. Lejerens Frie Retshjælp offentliggør ikke personoplysninger til tredjeparter, så de kan markedsføre deres produkter eller tjenester til vores kunder. Spørgsmål om dette kan rettes til Cathrine Boysen, e-mail: cathrine@lejerens-fr.dk.

Behandlingssikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Spørgsmål om personoplysningssikkerhed kan rettes til Cathrine Boysen, e-mail: cathrine@lejerens-fr.dk

Adgang til og korrektion eller sletning af persondata

Du har altid ret til adgang, korrektion og sletning af, eller restriktioner til behandlingen af alle de oplysninger, Lejerens Frie Retshjælp har indsamlet. Hvis du ønsker dette, så kontakt Cathrine Boysen, e-mail: cathrine@lejerens-fr.dk.

Ansøgning om arbejde

I forbindelse med ansøgninger, bruger vi tredjeparts værktøjer. Ved ansøgninger vil Lejerens Frie Retshjælp sørge for at oplysninger vil blive behandlet og kontrolleret af Lejerens Frie Retshjælp, især med fokus på fortrolighed. Vi opbevarer ikke ansøgninger længere tid end nødvendigt.

Marketing via mail

Lejerens Frie Retshjælp har efter samtykke ret til at sende interesserede marketing-emails. Den særlige form for samtykke skal gives utvungent, oplyses specifikt og utvetydigt. Disse krav er opfyldt, når interesserede har valgt at modtage marketing-emails (aktivt aftalt).

Ved modtagelse af email-markerting har den interesserede ret til at afmelde sig gratis og nemt, uden begrundelse. Man kan afmelde sig via en knap ved modtagelse af et nyhedsbrev eller ved at skrive til os via mail@lejerens-fr.dk

Ansvar

Lejerens Frie Retshjælp er ansvarlig til at kunne påvise overholdelse af forordningen. Dette ansvar vil til enhver tid være gældende.

Alle spørgsmål vedrørende denne politik, kan rettes til Cathrine Boysen, e-mail: cathrine@lejerens-fr.dk.

Klage

Alle har ret til at sende en klage angående vores behandling af deres personoplysninger. Alle forespørgsler og klager vil blive behandlet rettidigt af Cathrine Boysen i overensstemmelse med vores interne procedurer.

Klager kan sendes til Cathrine Boysen, e-mail: cathrine@lejerens-fr.dk.

Ændringer af denne politik

Politikken kan blive opdateret løbende, derfor tilskynder vi jer til med jævne mellemrum af genlæse siden for at læse om politkken. Seneste opdateret: 30. januar 2019