UDLEJERS ADGANG TIL LEJEMÅLET
Juridisk rådgivning af kompetente studerende - Det er endda gratis

Udlejers adgang til lejemålet

Kapitel 9 i lejeloven indeholder bestemmelserne vedrørende udlejers adgang til det lejede. På trods af at kapitlet kun indeholder 4 bestemmelser, opstår der med god grund ofte tvivl blandt lejere og udlejere om, i hvilket omfang udlejer har ret til at få og skaffe sig adgang til lejemålet.

Denne artikel vil belyse, i hvilket omfang udlejer har adgang til lejemålet

Brugsretten

Når lejer og udlejer indgår en lejekontrakt, overdrages brugsretten af lejemålet til lejeren, hvilket indebærer, at udlejer ikke længere kan bruge det lejede.

Dette betyder, at når lejekontrakten er udfærdiget og underskrevet af begge parter, kan udlejer som udgangspunkt ikke skaffe sig ret til at få adgang til lejemålet. Nedenfor vil der blive belyst nogle modifikationer til dette udgangspunkt.

Hvornår har udlejer adgang til lejemålet?

Udlejer eller dennes stedfortræder har ret til at skaffe sig adgang til lejemålet, når forholdene kræver det. Når forholdene kræver det, er i sidste ende alene et spørgsmål, som domstolene kan tage stilling til. Du bør som lejer som udgangspunkt åbne døren, hvis udlejer eller dennes stedfortræder kan begrunde sit anliggende i forbindelse med ejendommens drift, vedligeholdelse, reparation og lignende tilfælde.

Det er udlejer, som har bevisbyrden for, at adgangen til lejemålet har været nødvendig.

Kan udlejer komme ind uden samtykke?

Inden udlejer kan skaffe sig adgang til lejemålet, skal han som udgangspunkt opfylde to krav:

  • Begrunde sit anliggende.
  • Anmode lejer om at få adgang til lejemålet.


Såfremt udlejer skaffer sig adgang til lejemålet, uden at have opfyldt disse krav, kan der i værste fald være tale om ulovlig indtrængen, hvilket er strafbart.

Der foreligger dog en modifikation til udgangspunktet, hvor udlejer ikke skal opfylde de to ovenstående krav. Dette er i tilfælde, hvor der foreligger en tvingende grund. Det kunne eksempelvis være, hvis lejer er bortrejst, og der er opstået en oversvømmelse. I disse tilfælde må udlejer skaffe sig adgang til lejemålet uden varsel og uden opfyldelse af de to ovenstående krav.

Befinder lejer sig i nærheden, skal udlejer dog først forsøge at få kontakt med lejer.

Udlejers arbejde i lejemålet

Såfremt udlejer ønsker at foretage arbejde i lejemålet, gælder nogle forskellige tidsfrister vedrørende varsling af dette til lejer:

  • 6 uger, når arbejdet ikke er af større karakter.
  • 3 måneder, når arbejdet er af større karakter.

Ved vurderingen af "større karakter" lægges vægt på, hvor omfattende arbejdet er.

Som tommelfingerregel er det af større karakter, når lejers daglige brug af lejemålet indskrænkes væsentligt. Disse bestemmelser vedrørende udlejers adgang til lejemålet er præceptive, hvilket betyder, at de ikke kan fraviges til skade for lejeren.

Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.