TIDSBEGRÆNSET LEJEMÅL
Juridisk rådgivning af kompetente studerende - Det er endda gratis

Hvornår kan udlejer tidsbegrænse et lejemål?

Udlejer har mulighed for at tidsbegrænse et lejemål, dvs. han/hun  kan udleje lejemålet i en tidsbestemt periode. En sådan tidsbegrænsning er dog kun gyldig, hvis der foreligger en saglig begrundelse herfor. Eksempler på saglige begrundelser kan være:

  • Hvis udlejer skal udstationeres i privat virksomhed eller militæret.
  • Hvis der er sygdom blandt udlejers nærmeste, eller udlejer selv er syg
  • Udlejer ønsker selv at bebo lejemålet indenfor en tidsperiode
  • Hvis der foreligger en konkret og gennemgående plan for ombygning af lejemålet efter periodens ophør.

Ved tvivl/konflikt: Boligretten kan vurdere om tidsbegrænsningen er tilstrækkeligt begrundet.

Hvilke regler for opsigelse gælder for tidsbegrænsede lejemål?

Når lejeaftalen er tidsbestemt ophører lejemålet uden opsigelse ved den aftalte ophørsdato. Lejer har ikke mulighed for at opsige lejemålet i perioden, medmindre dette er aftalt med udlejer og fremgår af lejekontrakten.

Hvis udlejer er vidende om, at lejer benytter lejemålet i mere end 1 måned efter ophørsdatoen, og udlejer ikke beder lejer om at flytte, fortsætter lejeforholdet som et almindeligt lejeforhold uden tidsbegrænsning.

Hvis det bestemte tidsrum ikke er fastlagt eller aftalt, kan lejer til enhver tid opsige lejeaftalen. 

Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.