UDLEJERS RET TIL OPHÆVELSE
Lejerens Frie Retshjælps udgave af lejeloven

Kapitel 14

Indeholder samtlige opsigelsesgrundlag for udlejer, og hvad der kræves af udlejer, hvis han vil gøre brug af dette. Kapitlet omhandler de forskellige måder, som lejer kan misligholde sin kontrakt med.

§ 93: Udlejeren kan opsige lejer fra et lejemål, hvis lejer bl.a.:

  • Ikke betaler leje rettidigt
  • Benytter lejemålet til andet end aftalt
  • Tilsidesætter god skik og orden

(Denne liste er ikke udtømmende og kan findes i fuld format i lejeloven)

Stk. 2: Hvis lejer ikke betaler rettidigt, skal udlejer tidligst efter den 3. hverdag afsende et påkrav til lejer, lejer har derefter 14 dage til betaling af leje.

§ 94: Hvis forholdene er under en vis bagatelgrænse, kan det ikke medføre opsigelse.

Stk. 2: Hvis forholdene er opsigelsesberettigede, men bringes i orden inden udlejer opsiger lejer, kan udlejer ikke ophæve lejeaftalen.

§ 95: Hvis udlejer ophæver lejeaftalen, har man som lejer pligt til at betale husleje og straks fraflytte. Hvis udlejer lider tab, kan lejer holdes erstatningsansvarlig for dette.

Stk. 2: Udlejer har pligt til at forsøge at udleje lejemålet hurtigst muligt. Hvad han indtjener på dette, eller hvad han burde indtjene, skal fratrækkes hans krav overfor lejeren.


Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.