Når du flytter ind i din nye lejlighed

Når du flytter ind i din nye lejlighed

"Af Sarah Isabella Johansen"

Der kan være meget at se til, når man flytter til en ny lejlighed. Det er derfor vigtigt, at man kender reglerne omkring indflytning og at man sætter sig ind i, hvordan man sikrer sig selv bedst juridisk, hvis der senere skulle opstå uenigheder.

Når man overtager et lejemål, fra en udlejer, der udlejer mere end ét lejemål, så har udlejeren pligt til at afholde et indflytningssyn og udarbejde en indflytningsrapport.

Indflytningssynet er en gennemgang af lejemålet, hvor man sammen gennemgår dette for eventuelle fejl og mangler. Hvis udlejer ikke afholder det lovpligtige indflytningssyn, har denne ikke længere krav på istandsættelse ved lejers fraflytning.

Der findes ingen formkrav til hvordan indflytningsrapporten skal se ud, men det er et krav at lejer er indkaldt til synet og at en kopi af rapporten udleveres til dig som lejer, umiddelbart efter at synet er færdigt.

Udover at lejeloven indeholder kravet om indflytningssyn og tilsvarende rapport, findes der også efter indflytning en 14 dages frist til at få noteret fejl og mangler. Det er vigtigt, at man som lejer kender denne regel, fordi den sikrer lejer fra krav om istandsættelse af mangler, der fandtes fra lejeperiodens start. Man skal derfor inden for 14 dage efter at have overtaget lejemålet sørge for at gå alt grundigt igennem, og meddele eventuelle fejl og mangler skriftligt til udlejer.

Mit bedste råd er derfor, at når man flytter ind i en ny lejlighed, så sørg for at få affotograferet lejemålet grundigt. Det er især vigtigt i områder af lejemålet, hvor der måtte være fejl og mangler. Sørg for at gemme fotografierne af lejemålet et sted, hvor du altid kan finde dem frem. Eksempelvis kan du opbevare dem sammen med din lejekontrakt og din kopi af indflytningsrapporten. Så har du dem altid tilgængelige, såfremt der skulle opstå tvister eller uenigheder omkring lejemålets stand og istandsættelse senere hen - Herunder især ved din fraflytning.