ÆNDRING AF LEJEVILKÅR
Lejerens Frie Retshjælps udgave af lejeloven

Kapitel 8

Regulering af husleje, både hvilke formkrav der er og indsigelsesmuligheder. Det fremgår både, hvis lejen er for høj, eller hvis den er for lav.

§ 48: Lejeforhøjelser skal varsles med 3 måneder.

Stk. 2: Det skal fremsættes skriftligt og indeholde mulighed for at klage. Der skal være en saglig begrundelse for huslejestigning, og hvor stor den er. Hvis dette ikke fremgår, er kravet ikke gyldigt.

Stk. 3: Lejeren skal skriftligt fremsætte sin indsigelse mod huslejestigning senest 6 uger efter, varslingen er kommet frem til ham. Hvis lejer vælger at påklage stigningen, skal udlejer gå videre til huslejenævnet, hvis han stadig ønsker at gøre kravet gældende.

§ 49: Er lejen for høj i forhold til, hvad man burde tage, kan lejeren få sat huslejen ned til et passende niveau.

Stk. 3: Hvis lejen nedsættes, kan lejeren forlange den for meget betalte husleje tilbage.

Stk. 4: Kravet skal indgives indenfor 1 år efter, at den første husleje bliver betalt, for at lejer skal kunne få leje tilbagebetalt. Hvis klagen indbringes efter mere end et år, kan lejer ikke få tilbagebetalt leje med tilbagevirkende kraft. 


Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.