Lejers fraflytning

HÆFTELSE VED FRAFLYTNING?

Af Kasper Hedegaard

Det er vigtigt at være opmærksom på lejerens rettigheder under fraflytningen, da dette er "hæftelsens time". Med forbehold for lejekontrakter indgået før d. 1. juli 2015, kan udlejeren kun kræve normalistandsættelse ved fraflytningen, jf. lejelovens §98. (lejemålet skal ikke bringes i bedre stand ved fraflytning end ved indflytning)

Ved normalistandsætte forstås: hvidtning, maling og tapetsering samt maling af træ og jern, med forbehold. Derudover tager lejeloven forbehold for almindelig slid og ælde af lejemålet - Dvs. som nævnt, skal lejemålet blot sættes i samme stand som ved indflytning med udtagelser af forringelser der blot skyldes alderdom og 'naturlig slid.'
Hvis udlejeren kun lejer ét lejemål ud, er udlejeren ikke pligtig til at afholde et fraflytningssyn, men skal blot sende sine krav om istandsættelse inden 2 uger fra fraflytningsdagen. Hvis udlejeren udlejer mere end ét lejemål ud, skal lejemålet synes senest 2 uger efter, at udlejeren er gjort bekendt med, at lejeren er fraflyttet (fremgår af lejelovens § 98, stk. 2). Lejeren skal indkaldes til synet med en uges varsel. Ved fraflytningssynet, skal der også udfærdiges en fraflytningsrapport. Denne rapport SKAL afleveres ved synet. Dette kan ske via en printet version, eller digitalt over e-mail (fremgår af lejelovens § 98, stk. 3). Både udlejer og lejeren skal underskrive fraflytningsrapporten. Lejeren skal også have mulighed for at gøre indsigelser mod fraflytningsrapporten. Overholder udlejeren ikke tidsfristerne eller kravene til fraflytningsrapporten, bortfalder udlejerens krav på istandsættelse (fremgår af lejelovens § 98, stk. 5). Det er derfor vigtigt, at man som lejer er bekendt med disse regler.

Lejerens Frie Retshjælp anbefaler derfor, at du som lejer tjekker, om lejelovens krav til fraflytning er overholdt. Aldrig underskriv fraflytningsrapporten, hvis du er i tvivl om indholdet - Skulle du alligevel skrive under, er sagen dog ikke tabt, og din udlejer får derved ikke ret til opkrævninger for uretmæssig istandsættelse. Hvis udlejeren vil kræver  lejemålet i bedre stand, så sammenhold lejemålets stand med indflytningsrapporten samt din indgivet fejl og mangelliste . Eventuelt tag billeder af lejemålet, efter din foretaget istandsættelse af lejemålet, til dokumentation af standen heraf.