LEJELOVEN
Lejerens Frie Retshjælps udgave af lejeloven

Vi har nedenfor lavet vores eget udkast af lejeloven. Vi har fjernet alle de love, som man ikke bruger alligevel, samt omskrevet de love, som er besværlige at forstå. Loven er derfor skrevet i vores eget sprog og med de paragraffer, som vi oplever, at folk bruger mest.

Bemærk derfor at det IKKE er den fulde lov, der fremgår, og at selve ordlyden er omskrevet. 

Der er en kort oversigt over, hvilke kapitler vi har taget med. Tryk på kapitlet for at gå ind på den rigtige side. Her kan du se vores fortolkning af lejeloven og læse, hvad det præcise kapitel omhandler.

Kapitel 1: Anvendelsesområde

Kapitel 2: Lejeaftalen

Kapitel 3: Mangler ved det lejede

Kapitel 4: Vedligeholdelse

Kapitel 5: Lejerens brug af det lejede

Kapitel 6: Betaling af leje

Kapitel 7: Betaling af vand, varme, m.m.

Kapitel 8: Ændring af lejevilkår

Kapitel 9: Udlejerens adgang til det lejede

Kapitel 12: Fremleje af lejemål m.m.

Kapitel 13: Opsigelse

Kapitel 14: Udlejers ret til ophævelse 

Kapitel 15: Fraflytning

Du kan finde den fulde lovtekst på Retsinformation, hvor den rigtige ordlyd også fremgår.