INDFLYTNINGSSYNET
Juridisk rådgivning af kompetente studerende - Det er endda gratis

Indflytningssyn

Hvis udlejer lejer mere end ét lejemål ud, skal der altid afholdes indflytningssyn. Hvis udlejer kun lejer ét lejemål ud, er der ikke pligt til at afholde indflytningssyn. Det må dog anbefales, at udlejer og lejer i alle lejeforhold gennemgår lejemålets stand sammen.

Ved indflytningssyn gennemgås lejemålet af lejer og udlejer eller en repræsentant for denne. Formålet med et indflytningssyn er at registrere lejemålets stand og eventuelle fejl og mangler. Udlejer kan enten vælge at udbedre de pågældende fejl og mangler, ellers kan disse rapporteres i en indflytningsrapport. Typisk har udlejer et skema der gennemgås, hvori standen af gulv, lofter, maling, lister, mv. noteres.

Indflytningssyn skal gennemføres ved lejeperiodens begyndelse. Samtidig skal indflytningsrapporten udarbejdes under lejerens medvirken. Ved fraflytning hæfter lejer ikke for de skader, fejl og mangler, der er nedskrevet i indflytningsrapporten.

Udlejer kan således ikke kræve at få lejemålet istandsat ved fraflytning, hvis der ikke er afholdt indflytningssyn. Udlejer har dog stadig krav på at få erstattet hvad lejer har ødelagt, skjulte fejl, samt hvis lejer har handlet svigagtigt i forbindelse med fraflytningen. Undtagelsen til dette er, hvis der er ødelagt noget, eller hvis lejer har handlet svigagtigt.

For at sikre sig imod at hæfte for en mangel, der allerede var i lejligheden på indflytningstidspunktet, skal lejer meddele denne til udlejer senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse. Det er lejeren, der har bevisbyrden for, at kravet angående fejl og mangler er fremsat til udlejer. Det er i denne forbindelse vigtigt, at kravene fremsættes skriftligt inden for tidsfristen. Det er hensigtsmæssigt både at tage billeder af de fejl og mangler, som konstateres ved indflytningssynet, samt de fejl og mangler der opdages indenfor de 14 dage - således disse kan dokumenteres i forbindelse med mulige uenigheder ved fraflytning. 

Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.