Genudlejningspligten

Udlejers genudlejningspligt

"Af Nanna Frandsen"

Udlejers pligt til at sørge for genudlejning af lejemålet er særligt relevant for dig som lejer,at have kendskab til, hvis du går med et ønske om at fraflytte dit lejemål før opsigelsesperiodens udløb.

Hvad betyder det, at udlejer har en genudlejningspligt?

Du er som lejer forpligtet til at betale husleje indtil opsigelsesperioden udløber. Udlejers pligt til genudlejning betyder dog, at udlejer har en pligt til at sørge for genudlejning af lejemålet hurtigst muligt og hvis udlejer derved opnår en økonomisk gevinst, skal det fraskrives i huslejekravet mod den/de fraflyttende lejer/lejere, jf. lejelovens § 86, stk. 3 og erhvervslejelovens § 64, stk. 3.

Hvis udlejer fremover ikke ønsker at udleje lejemålet, har lejer krav på, at blive fritaget fra at betale husleje i opsigelsesperioden. Dette skyldes at udlejer har en pligt til så vidt muligt, at begrænse lejers tab ved fraflytning. Denne pligt frafalder dog hvis udlejer ønsker at sælge ejendommen/lejemålet og udlejer har her således ingen genudlejningspligt.

Det skal endvidere tilføjes, at udlejers genudlejningspligt er en præceptiv bestemmelse og kanderfor ikke fraviges til skade for lejer.


Praktisk eksempel

Lejer A har en opsigelsesperiode på tre måneder, men fraflytter allerede lejemålet efter en måned. Der opstår herved en genudlejningspligt for udlejer. Udlejer finder lejer, B, som har mulighed for at overtage lejemålet øjeblikkeligt, dvs. en måned inde i lejer A's opsigelsesperiode.

Lejer A skulle have betalt 6000 kr. i husleje for hver måned i opsigelsesperioden (samlet 18.000 kr.), men da lejer B har overtaget lejemålet og derved betaler husleje for de resterende 2 måneder af opsigelsesperioden, skal lejer A kun betale husleje for én måned og lejer A betaler derfor kun 6000 kr. i modsætning til de 18.000 kr. 


Hvor meget skal udlejer gøre for at opfylde sin genudlejningspligt?

Det er ikke muligt at fastlægge præcist, hvad udlejer skal gøre for at have opfyldt sin genudlejningspligt. Lejer kan som udgangspunkt ikke kræve, at udlejer skal lykkedes med at genudleje lejemålet. Det er således nok, at udlejer har gjort rimelige bestræbelser her på. Udlejer er endvidere heller ikke pålagt nogen generel annonceringspligt, hvis han blot kontakter eventuelle interesserede lejer på anden vis.

Må lejer selv finde en ny lejer til lejemålet?

Lejer må godt anvise en ny lejer til udlejer, men udlejer er ikke forpligtet til at leje lejemålet ud til den anviste person. Dette gælder også selvom vedkommende har mulighed for at overtage lejemålet øjeblikkeligt.