FREMLEJE AF LEJEMÅL
Lejerens Frie Retshjælps udgave af lejeloven

Kapitel 12

Konkrete regler for det at fremleje - både selve lejemålet eller blot enkelte værelser. Det indeholder formkrav til udlejning, hvad udlejers rettigheder er og bytteregler mellem lejere.

§ 69: Lejer har ret til at fremleje op til halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse. Antallet af personer boende i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.

Stk. 2: Udlejer skal modsætte sig fremleje, hvis lejligheden bliver beboet med mere end 2 pr. rum.

Stk. 3: Fremlejeaftaler skal indgås skriftligt, og udlejer skal modtage en kopi af denne inden fremlejens begyndelse.

§ 70: Lejer har mulighed for at fremleje sin lejlighed i op til 2 år, hvis lejers fravær er midlertidig og med god grund. Dette kan blandt andet være: sygdom, forretningsrejse, studieophold osv.

Stk. 2: Udlejer kan modsætte sig fremlejen, hvis 1) ejendommen har færre end 13 lejligheder, 2) antallet af personer i lejligheden overstiger antal af beboelsesrum eller 3) udlejeren har rimelig grund.

Stk. 3: Udlejer skal modsætte sig fremleje, hvis lejligheden bliver beboet med mere end 2 pr. rum

Stk. 4: Fremlejeaftaler skal indgås skriftligt, og udlejer skal modtage en kopi af denne inden fremlejens begyndelse.

§ 71: Lejer er erstatningspligtig for skader forvoldt af fremlejetager.

Stk. 2: Lejer har ansvaret for at fremlejetager overholder husorden.

Stk. 3: Lejer har ansvaret for skader forvoldt som følge af installationer foretaget af fremlejetager, se også § 29.

§ 72: Lejer må ikke uden ægtefællens accept foretage fremleje, hvis boligen derefter ikke længere kan tjene til fælles bolig/virksomhed.

§ 75: Ved lejers død har ægtefællen ret til at fortsætte lejeforholdet.

Stk. 2: Dør lejeren uden at efterlade sig en ægtefælle, kan en person, der har boet på husstanden i minimum 2 år, fortsætte lejemålet.

Stk. 4: Ved lejers død, kan dødsboet såvel som udlejer opsige lejeforholdet med sædvanligt varsel, selvom lejeforholdet er tidsbestemt, eller der er aftalt længere opsigelsesperiode.

§ 77: Hvis lejerne skal skilles eller separeres, har den ene part ret til at fortsætte lejemålet. Kan de ikke blive enige om dette, kan det blive nødvendigt at afgøre dette ved bevilling eller dom.

§ 77 a: Hvis lejerne ophæver deres samliv, og de har boet sammen i lejemålet i minimum 2 år, har den ene part ret til at blive i lejemålet. 


Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.