FRAFLYTNINGSSYNET
Juridisk rådgivning af kompetente studerende - Det er endda gratis

Istandsættelse - hvad kan udlejer kræve?

Står du og skal fraflytte din lejlighed, kan det være svært at vide, hvad din udlejer forventer mht. istandsættelse. Der er imidlertid i lejeloven fastsat en grænse for, hvad der kan forventes af dig. Som lejer har du ikke pligt til at aflevere det lejede i bedre stand end den, hvori du overtog det lejede. Udlejer må endvidere forvente en vis forringelse, som skyldes almindelig slid og ælde. Din udlejer kan således aldrig kræve, at du ved fraflytning sætter lejemålet i bedre stand, end det var, da du flyttede ind.

Tidsfristerne

Lejer din udlejer mere end én lejlighed ud, skal lejligheden synes senest 2 uger efter, at udlejer er gjort bekendt med, at du er flyttet ud. Du skal som lejer indkaldes skriftligt til syn af din udlejer (medmindre I har aftalt digital kommunikation) med mindst 1 uges varsel. Med enkelte undtagelser kan udlejer ikke forlange, at du betaler for udbedring af mangler, hvis ikke kravene overholdes.

Lejer din udlejer kun én lejlighed ud, skal udlejer gøre dig bekendt med krav om istandsættelse inden 2 uger fra fraflytningsdagen. Udlejer skal således, inden for denne tidsramme på 2 uger fra fraflytningsdagen, informere dig om, hvilke mangler ved lejemålet der skal udbedres, og hvad prisen herfor vil være, inden der er gået 2 uger fra den dag, du afleverede nøglerne til udlejer. Med enkelte undtagelser kan udlejer ikke kræve, at du betaler for udbedring af manglerne, hvis ikke tidsfristen overholdes.

Fraflytningsrapporten

Ved fraflytningssyn skal udlejer udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal du have udleveret ved synet. Udlejer kan enten printe en version af rapporten til dig med det samme eller sende den via mail, mens I står sammen. Ligeledes skal du straks efter modtagelsen af mailen bekræfte med svar, at du har modtaget denne.

HUSK: Både du og din udlejer skal underskrive rapporten. Er du forhindret i at deltage i synet, eller nægter du at acceptere fraflytningsrapporten, skal udlejer sende den til dig senest 2 uger efter synet.

Din indflytning er relevant for din fraflytning

Når du flytter ind i en lejlighed, er det en god ide at have for øje, at du også en dag skal fraflytte den. Mangler ved lejemålet som er tilstede ved din indflytning, hæfter du ikke for. Det er derfor af yderst vigtighed, at du ved indflytningssynet dokumenterer samtlige mangler, der er at finde. Sørg for at udlejer er gjort opmærksom på manglerne og kontroller, at de bliver noteret.

HUSK: Du har 2 uger, efter du er flyttet ind, til at gøre udlejer opmærksom på mangler, der er opstået inden din indflytning.

Gode råd

  • Se din indflytningsrapport igennem inden du og udlejer foretager fraflytningssyn, så er du bevidst om, hvordan standen var, da du flyttede ind, og dermed hvordan lejemålet skal afleveres
  • Gennemse tjeklisten fra dit indflytningssyn som du fik, da du gennemgik lejemålet, inden du flyttede ind. Det er ofte denne liste, udlejer anvender ved fraflytningssynet. Således kan du følge listen og eventuelt komme udlejer i forkøbet ved at udbedre og ordne disse punkter inden fraflytningssynet
  • Det er også i udlejers interesse, at lejligheden står i den bedste stand. Du kan derfor altid spørge din udlejer, om du kan få udleveret tjeklisten på forhånd. Således kan du gå den igennem og udbedre lejemålet inden synet
  • Har du istandsat lejemålet, er det vigtigt, at du inden fraflytningssynet sørger for at tage billeder af hele lejligheden. Billederne kan anvendes i tilfælde af, at der opstår en tvist mellem dig og udlejer
  • Skriv aldrig under på fraflytningsrapporten, hvis ikke du er 100 % enig med udlejer om rapportens indhold
  • Få altid en kvittering på, hvornår du har afleveret nøglerne
  • Det kan være en god ide at medbringe en bekendt til flyttesynet, således at udlejer ikke fører ordet, og man bagefter fortryder, at man blot stod og nikkede.

Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.