FRAFLYTNING
Lejerens Frie Retshjælps udgave af lejeloven

Kapitel 15

Kapitel 15 er det vigtigste område i lejeloven, da det er her, folk mister flest penge. Kapitlet regulerer, hvilke formkrav en lejer kan kræve af sin udlejer. Der er krav til rapport, tidsfrister, og hvordan kravene skal gøres gældende, før de er gyldige.

§ 97: Når lejemålet er opsagt, har man som lejer pligt til at fremvise lejemålet 2 timer hver anden hverdag. Fremvisningerne kan også ordnes af udlejer, hvis lejer ikke har mulighed for dette.

Stk. 2: Udlejer har ret til at få oplyst lejers nye adresse 8 dage før fraflytning af lejemålet.

§ 98: Lejeren skal være udflyttet inden den pågældende dag. kl. 12. Lejeren skal aflevere lejemålet som "Normalistandsat", hvilket betyder, at man ikke skal levere det i bedre stand, end da man overtog det. Udlejer kan derfor ikke forvente bedre stand end ved indflytning, grundet slid og ælde.

Stk. 2: Udlejer kan ikke gøre krav gældende, som er givet til lejer 2 uger efter flyttesynet eller senere end på dagen, hvis både lejer og udlejer skriver under på fraflytningsrapporten. Udgifter, som ikke er medtaget i fraflytningsrapporten, kan ikke afkræves af lejer. Dette kan dog ske, hvis lejer har handlet svigagtigt, eller det ikke kan opdages ved normalt gennemsyn.

Stk. 3: Hvis udlejer lejer mere end 1 lejemål ud, skal udlejer indkalde lejer skriftligt til syn senest 2 uger efter, udlejer er bekendt med, at man er fraflyttet. Det skal ske med minimum 1 uges varsling. Dog kan lejer og udlejer godt selv aftale en kortere frist.

Stk. 4: Udlejer har pligt til at udarbejde en fraflytningsrapport ved synet. Den skal afleveres MED DET SAMME, hvis begge parter er til stede, og lejer underskriver rapporten. Hvis lejer ikke er til stede eller nægter at skrive under på denne rapport, skal den være modtaget af lejer senest 2 uger efter fraflytningssynet.

Stk. 5: Hvis stk. 3 og stk. 4 ikke er overholdt, kan udlejer ikke få sit krav gennemført, og lejer hæfter derfor ikke for noget.

§ 99: Forbedringer som lejer har foretaget på lejemålet, må kun fjernes, hvis lejer bringer lejemålet i samme stand, som han overtog det.

Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.