DEPOSITUM OG FORUDBETALT LEJE
Juridisk rådgivning af kompetente studerende - Det er endda gratis

Depositum og forudbetalt leje

Udlejer har udover første måneds husleje ret til at kræve depositum samt forudbetalt leje. Depositum og forudbetalt leje er to forskellige krav, der skal sikre udlejerens omkostninger i forbindelse med lejerens fraflytning.

Depositum

Lejelovens § 34, stk. 1 fastsætter, at udlejeren har muligheden for at kræve et beløb svarende til tre måneders husleje i depositum. Beløbet må ikke overstige tre måneders husleje eksklusiv forbrug. Depositummet er udlejers sikkerhed ved fraflytning, det skal bruges til udgifter ved istandsættelse. Ved fraflytning skal lejer som udgangspunkt levere lejemålet tilbage i samme stand som ved indflytningen. Dette kaldes normalistandsættelsen og omfatter hvidtning, maling og tapetsering, og hvis der er behov for en mellemslibning og lakering af gulve. Depositummet bruges til at dække omkostningerne herfor. Hvis der er overskydende beløb tilbage, skal dette tilbagebetales til lejer, efter istandsættelsen har fundet sted. Der findes ikke en decideret tidsfrist for hvornår et depositummet senest skal betales tilbage. Depositummet skal dog tilbagebetales, når udlejer har en endelig opgørelse over, hvor meget istandsættelsen vil koste. Normalvis har udlejer 1-1½ måned til dette. Hvis udlejer er urimelig længe om dette, kan sagen indbringes for Huslejenævnet.

Forudbetalt leje

Lejelovens § 34, stk. 1 regulerer også, hvor meget udlejeren kan kræve i forudbetalt leje. Ud over depositummet og den første måneds husleje har udlejeren ret til at kræve højst tre måneders forudbetalt leje ved indflytningen. Den forudbetalte leje kan benyttes til at dække lejeudgifterne i de sidste måneder af lejeperioden. Eksempelvis kan en lejer, der har betalt to måneders forudbetalt leje ved indflytningen kræve, at de to sidste måneder i lejeperioden fratrækkes den forudbetalte leje.

Generelt:

  • Ved indflytning har udlejer ret til at kræve op til 3 måneders forudbetalt leje, 3 måneders depositum samt betaling af husleje for første måned, hvilket i alt svarer til 7 måneders husleje.
  • Betal aldrig depositum og forudbetalt husleje førend du har modtaget en underskrevet lejekontrakt.

Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.