LEJERS BRUG AF DET LEJEDE
Lejerens Frie Retshjælps udgave af lejeloven

Kapitel 5

Kapitlet omhandler lejers pligt til at behandle det lejede ansvarligt. Det fremgår blandt andet, hvilken opførsel der kan forventes af lejer, dennes husstand og gæster. Til sidst i kapitlet fremgår hvilken adgang lejer har til at foretage ændringer af det lejede.

§ 25: Lejer skal behandle lejemålet og dets tilbehør på en ordentlig og ansvarsfuld måde.

Stk. 2: Lejer er erstatningsansvarlig for skader forvoldt på en uansvarlig måde af lejer selv, dennes husstand eller lejers gæster.

Stk. 3: Skader skal meldes til udlejer hurtigst muligt. Hvis skaden kræver udbedring straks, skal udlejer orienteres med det samme.

§ 26: Lejer må kun benytte det lejede efter lejekontrakten. Anden benyttelse kræver udlejers accept.

Stk. 2: Lejer må ikke overlade brugen af lejemålet helt eller delvist til andre end lejers husstand. Udlån til andre kræver udlejers accept, medmindre der er tale om fremleje efter §§ 69 og 70.

§ 27: Udlejer har ansvar for, at husordenen bliver overholdt i ejendommen. Udlejer kan om fornødent opsige lejere, der ikke overholder husordenen.

Stk. 2: Lejer skal overholde husordenen og andre almindelige ordensregler.

Stk. 3: Det er lejers ansvar, at dennes gæster ligeledes overholder husordenen og andre almindelige ordensregler.

§ 28: Lejer må som udgangspunkt ikke foretage ændringer i indretningen af lejemålet uden udlejers tilladelse.

§ 29: Lejeren må foretage sædvanlige installationer i det lejede, medmindre det belaster lejemålet. Udlejer skal meddeles inden installationen foretages.

Særlige installationer følger af bestemmelserne i § 29, stk. 2-9:

  • Radio- og fjernsynsantenne, jf. stk. 2-8
  • Installation af hjælpemidler, jf. stk. 9

Stk. 10: Lejer er erstatningsansvarlig for skader forvoldt ved sædvanlige installationer, som er foretaget af lejer. Udlejer kan kræve forsikring eller anden nødvendig sikkerhed.


Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.