BETALING AF LEJE
Lejerens Frie Retshjælps udgave af lejeloven

Kapitel 6

Kapitel 6 omhandler det beløb, som kan forlanges, når man indgår en lejeaftale. 

§ 33: Udlejer kan kræve huslejen betalt månedsvis forud.

Stk. 3: Rettidig betaling sker senest på forfaldsdagen, hvilket er d. 1 i måneden, eller førstkommende hverdag herefter. 

§ 34: Udlejer må ikke kræve mere end 3 måneders forudbetalt husleje eksklusiv forbrug og 3 måneders depositum eksklusiv forbrug. Samlet svarende til maksimum 6 måneders husleje.

Stk. 3: Hvis der er huslejestigning, må udlejer også regulere forudbetalt husleje og depositum, så det igen svarer til huslejen.

Denne regel kan ikke ændres til ulempe for lejer, og udlejer kan blive straffet med bøde eller fængsel, hvis dette sker.


Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.