Fraflytningsrapport: Hvordan sikrer udlejer sig, at lejer har modtaget fraflytningsrap-porten og hvem bærer bevisbyrden?

Udlejer kunne ikke godtgøre, at lejer havde modtaget synsrapporten senest 14 dage efter fraflytningssynet. Spørgsmålet faldt herefter på, om lejer var forpligtet til at betale kravet til istandsættelse, eller om…

Fortsæt med at læseFraflytningsrapport: Hvordan sikrer udlejer sig, at lejer har modtaget fraflytningsrap-porten og hvem bærer bevisbyrden?

Begyndelsesleje: Hvilken betydning har udlejers manglende oplysninger i forbindelse med lejefastsættelsen for størrelsen af begyndelseslejen?

Udlejer havde ikke, i forbindelse med indgåelse af en lejeaftale, opfyldt sin oplysningspligt i lejelovens § 4, stk. 6, hvorfor lejer mente, at udlejer var afskåret fra at fastsætte den…

Fortsæt med at læseBegyndelsesleje: Hvilken betydning har udlejers manglende oplysninger i forbindelse med lejefastsættelsen for størrelsen af begyndelseslejen?

Ophævelse af lejeaftale i almenboliger som følge af lejers misligholdelse

Hvornår kan udlejer ophæve lejeaftalen? Din udlejer har flere adgange til at ophæve jeres lejeaftale i almenboliger. Dette med henvisning til almenlejelovens § 90.Én af udlejers muligheder for ophævelse fremgår…

Fortsæt med at læseOphævelse af lejeaftale i almenboliger som følge af lejers misligholdelse