ANVENDELSESORMÅDE FOR LOVEN
Lejerens Frie Retshjælps udgave af lejeloven 

Kapitel 1

Angiver hvad lejeloven omhandler, hvilke boligtyper den dækker over, og hvilke afgræsninger loven har.

§ 1: Hele lejeloven gælder for leje eller fremleje af hus, lejlighed eller værelse. Ubebyggede arealer såsom landbrugsjord, parkeringspladser i det fri og bådpladser er ikke omfattet af lejeloven.

For at et lejemål er omfattet af lejeloven, kræves det, at der betales leje. Dette medfører at lån og lignende af et lejemål, ikke vil være omfattet af lejeloven. Huslejen behøver ikke at blive betalt løbende, for at et lejemål er omfattet af lejeloven. Lejemålet vil altså også være omfattet i det tilfælde, hvor hele huslejen betales på én gang.

Stk. 2: Lejeloven gælder også, hvis man betaler husleje med andet end penge.

§ 2: Lejeloven gælder ikke, hvis der er særlovgivning på det pågældende område.

Stk. 2: Lejeloven gør sig ikke gældende, hvis ens udlejer er staten, eller lejemålet indgår i et ansættelsesforhold med staten.

Stk. 3: Lejeloven gælder ikke for leje af almene boliger. Disse vil i stedet være omfattet af almenlejeloven.

Stk. 4: Lejeloven gælder ikke for erhvervslejemål. Disse vil i stedet være omfattet af erhvervslejeloven.

§ 3: Lejeloven finder anvendelse på blandede lejemål; et lejemål som for eksempel både er udlejet til beboelse og til kontor. Nogle af lejelovens regler finder dog kun anvendelse på lejligheder, der udelukkende er udlejet til beboelse. 


Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.