UDLEJERS ADGANG TIL DET LEJEDE
Lejerens Frie Retshjælps udgave af lejeloven

Kapitel 9

Et vigtigt punkt i lejeloven er udlejers ret til at få adgang til lejemålet. Retspraksis er meget klar og derfor ikke fyldt med paragraffer, da udlejers spillerum er stærkt begrænset.

§ 54: Udlejer eller udlejers stedfortræder (fx administrator, vicevært) har kun ret til at skaffe sig adgang til lejemålet, hvis omstændighederne kræver det .

§ 55: Udlejer kan med minimum 6 ugers varsel lave arbejde i lejemålet, hvis det ikke er af større karakter.

Stk. 2: Ved større arbejde har lejer krav på 3 måneders varsel.

Stk. 3: Hvis der er ting, der er gået i stykker, som skal ordnes med det samme, må udlejer indtræde i lejemålet uden varsel.

§ 56: Tingene skal altid ordnes hurtigst muligt og til mindst mulig gene for lejer.

§ 57: Reglerne i §§ 55 og 56 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.


Kontakt via kontaktformularen eller mail - vi svarer altid inden for 48 timer

Vi kan altid kontaktes over mail også: mail@lejerens-fr.dk

Det kan være smart at sende direkte over mail, hvis der skal vedhæftes bilag.

Vær opmærksom på at Lejerens Frie Retshjælp kun kan kontaktes via mail eller kontaktformular på nuværende tidspunkt.

Ved henvendelser af mere konkrete problemstillinger kan det være en god idé at vedhæfte lejekontrakt, bilag og andre relevante dokumenter via mail.

Bemærk: Der kan være sager, hvor de er udenfor vores kompetenceområde eller for omfattende. Vi vil i stedet henvise til en advokat i disse tilfælde.

Der er ikke mulighed for personlig henvendelse,

Da foreningen består af frivillige jura- og erhvervsjurastuderende, henviser vi til vores ansvarsfraskrivelse, som gælder ved enhver sag.