10 vigtige regler ved fremleje

10 vigtige regler vedrørende fremleje

"Af Julie Grinderslev"

Mange vælger som en økonomisk løsning at fremleje et eller flere værelser i sin lejlighed - nogle vælger endda at fremleje hele sit lejemål, hvis de skal være væk i en længere periode. En sådan fremlejeaftale er undergivet en række regler, der kan have voldsomme konsekvenser, hvis de ikke overholdes.

Overvejer du at fremleje? Så er her de 10 vigtigste regler, som du skal være bekendt med:

  • Hvis du bryder reglerne for fremleje, så kan det både medføre ophævelse af fremlejeaftalen men også af din egen lejekontrakt. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne, før du fremlejer.
  • Hvis du vil fremleje mindre end 50% af boligens areal, så kræver det ikke din udlejers accept. Hvis du vil fremleje mere end 50%, så skal din udlejer acceptere fremlejen først.
  • Fremlejeaftaler skal indgås skriftligt og der skal sendes en kopi heraf til udlejer inden fremlejens begyndelse.
  • Antallet af beboere må ikke overstige lejemålets beboelsesrum. Hvis du eksempelvis har en toværelses lejlighed med bad og køkken, så må du derfor ikke udleje ét af værelserne til to personer (f.eks. et par).
  • Du må kun fremleje hele din lejlighed, hvis dit fravær er midlertidigt og velbegrundet. En god grund kan eksempelvis være studieophold, sygdom eller forretningsrejse.
  • På trods af en god begrundelse, så kan du maksimalt fremleje hele din lejlighed i 2 år.
  • Fremlejegiver må ikke tjene på fremlejetager, hvorfor du ikke må sætte huslejen højere, end hvad du selv betaler. Hvis du kun vil udleje et enkelt værelse, så er det vigtigt at huslejen passer til antallet af m2 som værelset har.
  • Du som lejer er erstatningspligtig for de skader, som fremlejetager forvolder. Vær derfor forsigtig med hvem du fremlejer til.
  • Din udlejer har mulighed for at modsætte sig fremlejen, hvis ejendommen har under 13 lejemål. Dette er uanset at fremlejen er i overensstemmelse med punkt 2.
  • Huslejen skal stadig overføres til udlejer af dig. Du skal derfor aftale med fremlejetager, at vedkommende overfører den aftalte leje til dig, hvorefter du betaler huslejen til udlejer.